01.12.2023

Schválenie 1. modifikácie SP SPP 2023 - 2027

Dňa 30.11.2023 Európska komisia schválila 1. Modifikáciu Strategického plánu SPP 2023-2027 pre Slovenskú Republiku.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ