16.03.2018

Správa Európskeho parlamentu z návštevy na Slovensku

Správu Európskeho parlamentu z návštevy jeho poslancov na Slovensku v dňoch 7.-9. marca 2018 nájdete tu.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev