02-07-2019

Sprievodca kontrolou na mieste pre priame podpory a neprojektové opatrenia PRV 2014 – 2020

PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory pre r. 2019, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA Sprievodcu kontrolou na mieste pre priame podpory a neprojektové opatrenia PRV 2014 – 2020