20-12-2018

Tlačová správa

PPA vyplatila priame platby už 85 % poľnohospodárom
• PPA schválila priame platby už 16 044 poľnohospodárom
• Malí farmári majú schválených už cez 12 000 žiadostí
• Aj s preddavkami na zvieratá vyplatila PPA poľnohospodárom viac ako 323,1 milióna eur