13.11.2023

V PPA KONČÍ GENERÁLNY RIADITEĽ JOZEF KISS, SPLNIL VŠETKY ÚLOHY, KU KTORÝM SA ZAVIAZAL.

Bratislava, 13. november 2023: V Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) dnes ukončil svoje pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa Jozef Kiss. Po úspešnom procese ozdravného procesu v agentúre odovzdáva PPA dobre nastavenú a digitalizovanú. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „ Som rád, že sa nám spoločne s kolegami a zamestnancami podarilo dostať agentúru medzi dôveryhodné platobné inštitúcie, čo potvrdili aj európske audítorské autority. Verím, že kontinuita zostane zachovaná a želám slovenskému agrosektoru, aby fungoval v štandardných podmienkach a už nikdy nezažil situácie z minulosti“. Dodal, že náš vidiek si zaslúži dôstojné podmienky na svoj rozvoj a PPA sa pod jeho vedením vždy snažila, aby k tomu prispela. Jozef Kiss: „Som rád, že na všetkých stretnutiach s ministrom Richardom Takáčom odznela zhoda, že naštartované procesy musia pokračovať tak, aby nemohla byť spochybňovaná funkčnosť a ani nastavenia procesov“.

Jozef Kiss nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa PPA koncom júna 2021 a ako krízový manažér musel splniť cieľ obhájiť a ochrániť záujmy PPA a Slovenska smerom k Európskej únii. Tento cieľ splnil a preto je pripravený funkciu odovzdať svojmu nástupcovi. K tomuto rozhodnutiu ho viedli aj vážne osobné dôvody. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč jeho rozhodnutie akceptoval.

Pod vedením Jozefa Kissa sa podarilo získať trvalú akreditáciu, zdigitalizovať väčšinu agendy agentúry, nastaviť všetky procesy tak, aby boli v súlade s európskymi pravidlami, eliminovať možnosti korupčného správania a v neposlednom rade vyplatiť poľnohospodárom podpory historicky najrýchlejšie a v prípade niektorých výziev aj jednoduchšie. Jozef Kiss odchádza po úspešnom výsledku rokovaní o korekciách, ktorými ušetril Slovensku cca 19 miliónov EUR. Aj tieto peniaze môžu pomôcť slovenským poľnohospodárom. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ