22.09.2023

Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva Príručku pre žiadateľov - Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

Účinnosť R č. 125/2023 od 21.9.2023.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001