04.09.2023

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť školské mlieko pre školský rok 2023/2024

PPA zverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť školské mlieko pre školský rok 2023/2024.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ