28.02.2024

OD APRÍLA PREDLOŽÍTE ŽIADOSTI O PRIAME PLATBY IBA ELEKTRONICKY

Bratislava, 28. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v nastolenom trende elektronizácie a digitalizácie procesov a od nadchádzajúcej kampane pripravuje výlučne plne elektronické podávanie žiadostí o priame podpory prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Vzhľadom na to, že na komunikáciu so štátnym orgánom je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a tieto podania podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, pripravila PPA pre prijímateľov o priame podpory informáciu, ako postupovať, podľa každej kategórie prijímateľov.
Pre všetkých prijímateľov je potrebné postupovať nasledovne:

  1. V prípade ak ste právnická osoba (ďalej len ,,PO“), žiadosť podávate bez zmeny k roku 2023, t.j. cez Ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk).
  2. V prípade, ak ste samostatne hospodáriaci roľník (ďalej len ,,SHR“), alebo fyzická osoba (ďalej len ,,FO“) a máte občiansky preukaz s čipom, ale nemáte ho aktivovaný, je potrebné postupovať v zmysle usmernení na portáli slovensko.sk (užitočné odkazy: https://www.slovensko.sk/sk/obciansky-preukaz-s-cipom/_obciansky-preukaz-s-cipom1 ; https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_elektronickym-cipom-na-doteraj ). Ak máte elektronický občiansky preukaz (s čipom) vydaný do 21.06.2021 dávame Vám do pozornosti nasledujúci odkaz, kde nájdete ako postupovať v tomto prípade: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_mam-si-vymenit-eid-aby-mi-v-r .
  3. V prípade, ak občiansky preukaz s čipom nemáte, je potrebné, v prípade ak chcete podať žiadosť o priame podpory pre rok 2024 si ho vybaviť na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve Policajného zboru Slovenskej republiky (oddelenie dokladov) alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR. (užitočné odkazy: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_vybavujem-obciansky-preukaz-s/#kdevybavimnovyop )

Zároveň dávame do pozornosti všetkým prijímateľom priamych podpôr v roku 2024, že podanie žiadosti prostredníctvom portálu www.slovensko.sk je možné platne urobiť len prostredníctvom na to určených formulárov a nie je možné pri tom využiť formulár všeobecná agenda. PPA taktiež pripravuje pre prijímateľov videonávod, ktorým chce prijímateľom pomôcť s vypĺňaním uvedených formulárov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ