26.01.2024

PPA POKRAČUJE VO VYPLÁCANÍ PRIAMYCH PODPÔR.

Bratislava, 26. 1. 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr z kampane 2023. Vedenie agentúry o tom informovalo na spoločnom stretnutí predsedu SPPK Emila Macha.

Aktuálne dostávajú prijímatelia konečné rozhodnutia za plochové podporné schémy, na ktoré im boli poskytnuté zálohové platby a PPA pokračuje vo vydávaní rozhodnutí na zvieracie podporné schémy. Do dnešného dňa ich zaslala agentúra už viac ako 7000 prijímateľom v celkovom objeme 52 mil. EUR. Zároveň ešte v decembri PPA vyplatila na zvieracie podporné schémy 12,2 mil. EUR a v zálohových platbách na zvieracie a vybrané plochové podporné schémy v novembri a decembri 2023 vyplatila farmárom 119,1 mil. EUR.

PPA tým splnila záväzok voči prijímateľom, ktorý deklarovala, že začne s vydávaním rozhodnutí na podporné schémy, na ktoré v novembri a decembri poskytla zálohové platby, v druhej polovici januára 2024. V druhej polovici februára 2024 plánuje spustiť vyplácanie pastevného chovu zvierat a celofarmovej ekoschémy.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ