19.02.2024

PPA ZRÝCHLUJE PROCES VYPLÁCANIA PRIAMYCH PLATIEB. V PRIEBEHU NAJBLIŽŠÍCH DNI DOSTANÚ POĽNOHOSPODÁRI A MLADÍ FARMÁRI VIAC AKO 118 MIL. EUR

Bratislava, 19. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnešného dňa vydáva rozhodnutia na ďalšie schémy. Konkrétne na pastevný chov a viazanú podporu príjmu na pestovanie zeleniny.

Na schému pastevný chov eviduje agentúra 2 061 žiadostí v sume viac ako 9 miliónov EUR.

Na schému viazaná podpora príjmu na pestovanie zeleniny eviduje Pôdohospodárska platobná agentúra 219 žiadostí v sume vyše 4 milióny EUR.

Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje vo vydávaní rozhodnutí a vyplácaní platieb na všetky doterajšie schémy pri tých žiadostiach, kde je to možné a nie sú v procese kontroly.

V najbližších dňoch (29.2.2024) začne PPA vyplácať aj podpory z celofarmovej schémy a schémy mladý poľnohospodár.

V rámci celofarmovej schémy eviduje platobná agentúra takmer 9 tisíc žiadostí v objeme viac ako 102 miliónov EUR.

Zmenou v porovnaní s pôvodným harmonogramom je vydávanie rozhodnutí a vyplácanie schémy pre mladých poľnohospodárov už od 29.2.2024. Pôvodný termín mal byť až na konci marca.

V schéme mladý poľnohospodár je to 737 žiadostí v hodnote 3,3 milióna EUR. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ