20.10.2023

VYHODNOCOVANIE ŽIADOSTÍ O PRIAME PODPORY JE JEDNODUCHŠIE AJ VĎAKA GEOTAGOVANÝM FOTOGRAFIÁM.

Bratislava, 20. október 2023: AŽ 95% žiadateľov reagovalo zaslaním geotagovanej fotografie – to sa pozitívne prejaví pri vyhodnocovaní žiadostí o priame podpory. Počet žiadateľov, ktorí reagovali zaslaním geotagovanej fotografie je 4 747 z celkového počtu 5 000, ktorí boli vyzvaní na reakciu. Geotagovanú fotografiu posielajú žiadatelia v prípade, že PPA disponuje informáciou o ich ploche, ktorá nezodpovedá skutočnosti a takto môžu preukázať reálny stav respektíve si upraviť svoju žiadosť o podporu tak, aby bola v súlade so stavom plochy. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Som rád, že sa obavy z tejto novinky nepotvrdili a prax opäť ukázala, že žiadatelia prácu s AMS zvládli. Vďaka tomu, budeme vedieť žiadosti vyhodnotiť jednoduchšie a teda aj rýchlejšie.“

PPA eviduje 28 703 plôch z celkového počtu 31 000 (93%) s aspoň jednou fotografiou. Počet fotiek, ktoré evidujeme je 64 726. Tieto geotagované fotografie bude PPA teraz vyhodnocovať, predpokladaný termín ukončenia vyhodnocovania je 30. november 2023 tak, aby v decembri mohli dostávať žiadatelia peniaze na svoje účty.

Od 17. októbra 2023 vidia žiadatelia v GSAA iba zelené plochy, ktoré sú hodnotené ako správne. Tiež oranžové s hláškou chyby a dodatkom „prebieha dodatočné vyhodnocovanie na strane PPA“ resp. červené s hláškou chyby a dodatkom „Po dodatočnom vyhodnotení zo strany PPA“. Aktuálne už do GSAA vstupovať žiadatelia nemôžu, termín na zasielanie geotagovaných fotografií sa skončil 16. októbra 2023. Agentúra aktualizuje výsledky vyhodnocovania v GSAA každý druhý deň.

Väčšina žiadateľov zvládla novinku zasielania geotagovaných fotografií bez väčších problémov. PPA s nimi komunikovala počas celého procesu a zlepšovala systém tak, aby im zasielanie čo najviac uľahčila. Vyhodnocovanie zaslaných geotagovaných fotografií odhalilo aj prvé snahy o nekorektné údaje. Napríklad keď žiadateľ odfotil iba časť dielu – pozemku, kde zrealizoval nejakú agro-operáciu, pričom satelitné snímky Sentinelu, ktoré má agentúra k dispozícii, ukazujú, že zvyšok dielu nebol nijakým spôsobom obhospodarovaný. Snímky sú súčasťou prílohy. PPA verí, že takéto situácie sú iba ojedinelé a väčšina žiadateľov postupovala korektne.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ