12.01.2023

Informačný deň týkajúci sa návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že dňa 1. a 2. februára 2023 bude v Bruseli usporiadaný Informačný deň týkajúci sa predkladania návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov na rok 2023 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ