Propagácia

12.01.2023

Informačný deň týkajúci sa návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že dňa 1. a 2. februára 2023 bude v Bruseli usporiadaný Informačný deň týkajúci sa predkladania návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov na rok 2023 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

01.02.2022

Výzva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2022 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2022 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 21. apríla 2022, 17:00 hod. SEČ.

17.01.2022

Ročný pracovný program propagácie poľnohospodárskych výrobkov na rok 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že dňa 15. decembra 2021 bolo vydané Vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým bol schválený Ročný pracovný program propagácie poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách na rok 2022.

14.01.2022

Informačný deň týkajúci sa návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov na rok 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že dňa 1. a 2. februára 2022 bude v Bruseli usporiadaný Informačný deň týkajúci sa predkladania návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov na rok 2022 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

14.04.2021

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2021 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

PPA oznamuje, že lehota na predloženie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách sa predlžuje do 11. mája 2021.

28.07.2020

Oznámenie o zverejnení výziev z dôvodu krízy COVID pre obnovu trhov na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020

Z dôvodu krízy COVID boli zverejnené výzvy pre obnovu trhov na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ