Propagácia

22-02-2019

Oznámenie o dostupnosti prezentácií z Informačného dňa, ktorý sa konal dňa 07. 02. 2019 v Bruseli.

PPA oznamuje, že dňa 07. 02. 2019 sa konal v budove Charlemange, Rue de la Loi 170 v Bruseli Informačný deň týkajúci sa predkladania návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Prezentácie z Informačného dňa sú dostupné na stránke: Sem

04-02-2019

Výzva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 16. apríla 2019, 17:00 hod. SEČ.

01-02-2018

Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov na rok 2018, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov na rok 2018, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

10-03-2017

Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014.

17-03-2016

Príručka pre žiadateľa

na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

17-03-2016

Otázky a odpovede Propagácia

09-02-2016

Oznámenie o možnotiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením (EÚ) č. 1144/2014