01.04.2022

PPA CHCE ZVÝŠIŤ ZÁUJEM POĽNOHOSPODÁROV O PROJEKTOVÉ PODPORY – PONÚKA WEBINÁRE

Bratislava 1. apríl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripravuje webináre pre poľnohospodárov - žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č.52/PRV/2022 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a výzvy č. 51/PRV/2021 podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Webináre poskytnú žiadateľom informácie o výzvach a tiež informácie potrebné na správne prihlásenie sa do výziev tak, aby celý proces zvládli a boli motivovaní zapojiť sa do projektov.

PPA sa intenzívne snaží zlepšovať komunikáciu so žiadateľmi s cieľom zjednodušiť procesy a kontinuálne zvyšovať počet podporených projektov.  Zároveň takýmto spôsobom vyhovuje požiadavkám žiadateľov. Webináre nie sú službou poradenstva, ktorú PPA poskytovať nemôže, ale určte pomôžu poľnohospodárom lepšie sa orientovať v problematike prekladania žiadostí do výziev.

Webináre sú k dispozícii žiadateľom v dňoch 5.4.2022 a 7.4.2022 so začiatkom o 9:00 hod. Prihlásiť sa môžu 15 minút pred začiatkom konkrétneho webinára.
Linky, na ktoré sa môžu žiadatelia prihlásiť, budú zverejnené na stránke www.apa.sk deň pred konaním webinára. Počet prihlásených účastníkov môže byť z technických dôvodov limitovaný.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ