31.01.2022

PPA ZVEREJNILA VÝZVU 4.1 PRE POĽNOHOSPODÁROV V HODNOTE 110 MILIÓNOV EUR

Bratislava, 31. január 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojej webovej stránke Výzvu č. 52/PRV/2020 podopatrenie 4.1. Čerpanie finančných prostriedkov z výzvy bude možné na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie.

Žiadatelia v prípade výzvy 4.1 môžu podávať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v termíne od 1. 3. 2022 do 31. 5. 2022. PPA začne vyplácanie platieb už v tomto roku a pokračovať bude maximálne do konca programového obdobia. K výzve sú pripravené aj katalógy cien, proces obstarávania bude realizovaný elektronicky aplikáciou JOSEPHINE.

PPA vyzýva poľnohospodárov, aby sa prehlásili z dávnejšie vyhlásenej výzvy č. 50/PRV/2020 do aktuálne vyhlásenej výzvy 4.1. O postupe bude žiadateľov poľnohospodárov informovať v priebehu nasledujúcich dní.

Viac informácií k novej výzve č. 4.1 je k dispozícii na https://www.apa.sk/52-prv-2022


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ