52/PRV/2022

12.05.2022

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 52/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA Výzvu č. 52/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

01.03.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 52/PRV/2022

Tvorcovia katalógu na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pracujú na metodike inflačnej indexácie katalógových cien vzhľadom k súčasnému cenovému vývoju. Prípadné navýšenie katalógových cien z tohto titulu bude žiadateľom komunikované do 16. mája 2022.
https://katalog.apa.sk/
Kompletné informácie nájdete v prílohách.

31.01.2022

Výzva č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podrobné informácie nájdete v prílohách.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev