11.09.2023

PPA ZVEREJŇUJE VÝZVU PRE SCHVÁLENÝCH UCHÁDZAČOV O ŠKOLSKÝ PROGRAM 2023/2024.

Bratislava, 11. september 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie činností v školskom programe. Podávať žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 v rámci dodávania a distribúcie ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách môžu do 15. októbra 2023.

Programy Školské ovocie a Školské mlieko zabezpečujú deťom a žiakom v školách distribúciu ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov. Cieľom programu je podpora zdravých stravovacích návykov detí nad rámec školskej stravovacej jednotky a zvýšenie ich vedomostí o zdravotných účinkoch ovocia, zeleniny a mlieka.

Túto pomoc môže získať žiadateľ prostredníctvom formulára - Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci, ktorý je k dispozícii v Príručke pre žiadateľov na webovom sídle PPA www.apa.sk v časti Podpory – Organizácia trhu – Školské programy – Školské mlieko a v časti Podpory – Organizácia trhu – Školské programy – Školské ovocie a zelenina. Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke. 

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia posielať poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci
Hraničná 12
815 26 Bratislava

V Školskom programe pre šk. rok 2022/2023 bolo pridelených:
·      Školské mlieko: 1 070 557 EUR z EÚ zdrojov a 15 000 000 EUR zo SR zdrojov
·       Školské ovocie a zelenina: 1 872 965 EUR z EÚ a 9 500 000 EUR zo SR zdrojov
 
V Školskom programe pre šk. rok 2021/2022 bolo pridelených:
·      Školské mlieko: 967 713 EUR z EÚ zdrojov a 7 700 000,00 EUR zo SR zdrojov
·      Školské ovocie a zelenina: 1 760 660 EUR z EÚ zdrojov a 6 500 000 EUR zo SR zdrojov

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ