06.10.2023

PRIJÍMATEĽOM PRIAMYCH PODPÔR NA PLOCHU ZOSTÁVA POSLEDNÝCH 10 DNÍ NA ZASLANIE GEOTAGOVANÝCH FOTOGRAFIÍ.

Bratislava, 6. október 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje prijímateľov priamych podpôr na termín 15. október 2023, ktorý je posledným dňom, do kedy môžu nahrávať geotagované fotografie do GSAA, alebo urobiť zmenu v žiadosti o priamu podporu na plochu.

PPA aktuálne eviduje 2 500 prijímateľov, ktorí v systéme AMS nereagovali na oranžové plochy v GSAA. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „To, že evidujeme 32 569 fotografií od prijímateľov znamená, že títo prijímatelia budú mať pri rozhodovaní o schválení podpory zohľadnené svoje vyjadrenie k plochám. Vyše polovica teda využila svoje právo a zvýšila si tak šancu na získanie peňazí. Verím, že do 15. októbra to stihnú aj ostatní. Je to v ich záujme a nám záleží na tom, aby boli úspešní“.

V prípade, že prijímatelia nezareagujú do stanoveného termínu a nepošlú správne geotagované fotografie, resp. nezmenia svoju žiadosť tak, aby reflektovala reálny stav údajov v žiadosti, bude agentúra pracovať s výsledkami AMS bez „obhajoby“ od žiadateľa. Jednoducho povedané, ak prijímateľ nevyužije právo vyjadriť sa k údajom, ktoré má PPA k dispozícii, bude ich agentúra považovať za relevantné pre rozhodovanie o žiadosti. 

- Evidujeme 32 569 nahratých fotografií od 2437 žiadateľov.
- Z celkového počtu 27 108 oranžových plôch má PPA fotografiu k 14 816 oranžovým plochám (54,6 %).
- Približne 2 500 žiadateľov ešte nereagovalo na oranžové plochy v GSAA.
 
PPA aktívne komunikuje so žiadateľmi, aby túto novinku zvládli. K dispozícii majú manuály, ako vytvoriť a nahrať geotagovanú fotografiu https://www.apa.sk/system-ams, inštruktážne video o AMS a agentúra tiež poskytuje informácie prostredníctvom ams@apa.sk a telefonických kontaktov v úradných hodinách +421 917 718 208 a +421 917 783 260 (denne odpovieme na cca 50 mailov a cca 100 telefonátov).

Vďaka podnetom zo strany prijímateľov, PPA upravuje systém tak, aby práca s ním bola pre nich čo najjednoduchšia. Aktuálne pracuje na zjednodušení „zneplatňovania“ fotiek a možnosti nahrávania ďalších dodatočných fotografií v prípade, že nahrali zlú fotografiu. 

PPA vyhodnocuje doručené geotagované fotografie a vyhodnotené plochy budú priebežne prechádzať z oranžovej farby do zelenej/červenej po 15. októbri 2023 v poradí od najstarších poslaných. Zo zelenej do oranžovej farby už nemôže prejsť žiadna plocha, to však neplatí pre plochy, pri ktorých si žiadateľ zmení výmeru alebo deklaráciu. 

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001