17.05.2018

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2017

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2017 sa bude konať dňa 31. mája 2018 o 14.00 hod. v budove ústredia PPA
na Hraničnej č. 12 v Bratislave.

Na programe je prezentácia hlavných bodov Výročnej správy PPA za rok 2017, stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe a stanoviská zúčastnených odborníkov z prerokovávanej oblasti.

Na záver odpovedia zástupcovia PPA na otázky zástupcov verejnosti a novinárov, ktorí sa zúčastnia na odpočte.

Program verejného odpočtu:
- prezentácia hlavných bodov výročnej správy generálnym riaditeľom organizácie alebo ním povereným zástupcom
- stanovisko MPRV SR k Výročnej správe PPA za rok 2017
- stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti
- otázky novinárov a verejnosti, na ktoré budú odpovedať zástupcovia organizácie a ministerstva.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev