Výročné správy PPA

15.05.2020

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa za rok 2018

15.05.2019

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa za rok 2017

17.05.2018

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2016

12.05.2017

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2015

19.05.2016

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

14.05.2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2013

06.05.2014

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2012

14.05.2013

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011

09.05.2012

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2010

13.05.2011

Výročná správa za rok 2010 - dokument