Projektové podpory

19.06.2020

V tejto časti nájdete otázky a odpovede týkajúce sa projektových podpôr v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020.