Vedenie PPA

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ (100)

Katarína Jungová (asistentka generálneho riaditeľa)
mobil: +421 918 612 397
E-mail: Katarina.Jungova@apa.sk

 

Ing. Ján Julény
riaditeľ odboru vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ (102)

Tel.č.: +421 908 676 995
E-mail: Jan.Juleny@apa.sk

 

Ing. Beatrix Galandová
riaditeľka odboru vnútorného auditu (105)

Tel.č.: +421 918 612 373
E-mail: Beatrix.Galandova@apa.sk

 

Ing. Eva Kolesárová, PhD.
riaditeľka odboru prezentácie a zahraničnej koordinácie (106)

Tel.č.: +421 918 612 552
E-mail: Eva.Kolesarova@apa.sk

 

Ing. Martin Kindl
riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa (110)

Gabriela Fendrichová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 132
E-mail: Gabriela.Fendrichova@apa.sk

 

Mgr. Dagmar Tureková     
riaditeľka osobného úradu (120)

Tel.č.: +421 915 762 181
E-mail: Dagmar.Turekova@apa.sk

 

Ing. Vladimír Vnuk
výkonný riaditeľ (140)

Mgr. Renáta Miháliková (asistentka výkonného riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 349
E-mail: Renata.Mihalikova@apa.sk

 

Ing. Jurij Daškevič
riaditeľ sekcie informačných technológií (200)

Marta Gulárová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 905 873 685
E-mail: Marta.Gularova@apa.sk

 

Ing. Jaroslav Remža, PhD.
riaditeľ sekcie kontroly (300)

Irena Valačaiová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 332
E-mail: Irena.Valacaiova@apa.sk

 

Ing. Lucia Szlamenková
riaditeľka sekcie projektových podpôr (400)

Mgr. Antónia Valovičová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 918 612 116
E-mail: Antonia.Valovicova@apa.sk

 

Ing. Mária Zemaníková                  
dočasne preložená do funkcie riaditeľa sekcie priamych podpôr (500)

Ing. Dominika Vrabcová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 918 612 446
E-mail: Dominika.Vrabcova@apa.sk

 

Ing. Viera Königová
dočasne preložená do funkcie riaditeľa sekcie financovania podpôr (600)

Bc. Daniela Haulíková
Tel.č.: +421 905 423 167
E-mail: Daniela.Haulikova@apa.sk

 

Ing. Martina Rafajová, PhD.
riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci (700)

Mgr. Bernadeta Juhászová
Tel.č.: +421 918 612 651
E-mail: Bernadeta.Juhaszova@apa.sk