Vedenie PPA

Mgr. Jozef Kiss, MA.
generálny riaditeľ
Andrea Malperová (sekretariát GR)
Tel. č.: +421 918 612 375
pevná linka: +421 2 526 300 47
E-mail: sekretariatGR@apa.sk

Mgr. Adriana Hosťovecká
riaditeľka Úseku plnenia strategických funkcií
Tel. č.: +421 915 762 124
E-mail: Adriana.Hostovecka@apa.sk 
Gabriel Fendrichová (sekretariát)
Tel. č. : +421 918 612 132
E-mail : Gabriela.Fendrichova@apa.sk


Ing. Róbert Benko
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa Úseku informačných technológií a projektov IS
E-mail: Robert.Benko@apa.sk

Mgr. Miroslava Valovičová
riaditeľka Úseku príspevkov, podpôr a dotácií
Tel. č.: +421 918 612 309
E-mail: Miroslava.Valovicova@apa.sk

Ing. Ondrej Humaj
riaditeľ Úseku platobného
E-mail: Ondrej.Humaj@apa.sk
Mgr. Denisa Bubenková (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 915 762 131
E-mail: Denisa.Bubenkova@apa.sk

JUDr. Marian Šurda
riaditeľ Osobného úradu
E-mail: Marian.Surda@apa.sk
Viktória Černá (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 277
E-mail: Viktoria.Cerna@apa.sk
 
Mgr. Řezáč Marek
riaditeľ sekcie vnútornej a finančnej kontroly
E-mail: Marek.Rezac@apa.sk
Ing. Petra Baloghová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 936
E-mail : Petra.Baloghova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev