Vedenie PPA

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ (100)


Ing. Ján Julény
riaditeľ odboru vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ (102)

Ing. Beatrix Galandová
riaditeľka odboru vnútorného auditu (105)


Ing. Kolesárová Eva, PhD.
riaditeľka odboru prezentácie a zahraničnej koordinácie (106)


Ing. Martin Kindl
riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa (110)


Mgr. Dagmar Tureková     
riaditeľka osobného úradu (120)


Ing. Vladimír Vnuk
výkonný riaditeľ (140)


Ing. Jurij Daškevič
riaditeľ sekcie informačných technológií (200)


Ing. Jaroslav Remža, PhD.
riaditeľ sekcie kontroly (300)


Ing. Lucia Szlamenková
riaditeľka sekcie projektových podpôr (400)


Ing. Mária Zemaníková                  
dočasne preložená do funkcie riaditeľa sekcie priamych podpôr (500)


Ing. Viera Königová
dočasne preložená do funkcie riaditeľa sekcie financovania podpôr (600)


Ing. Martina Rafajová, PhD.
riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci (700)