Verejné obstarávanie

 


 

16-01-2019

Názov: Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Modul hromadného elektronického podpisovania rozhodnutí PRV

11-01-2019

Názov: Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Hygienické a čistiace potreby

11-01-2019

Názov: Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Čistiace prostriedky a pracovné nástroje k upratovaniu

10-01-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Vyzdvihnutie, expresná preprava a doručenie vnútroštátnych zásielok a medzinárodných zásielok

09-01-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Zabezpečenie služieb informačných technológií v rámci mesta Bratislava z pôvodného objektu A do cieľového B.