Verejné obstarávanie

 


 

05-04-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky

27-03-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Školenie na poskytovanie prvej pomoci

19-03-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Opravy a servis motorových vozidiel

28-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Mobilné prenosné terminály Zebra alebo ekv.

28-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Pracovná zdravotná služba