Verejné obstarávanie

 


 

21-02-2018

Dokument ku zákazke Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014+

08-02-2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Hygienické a čistiace potreby

07-02-2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt a látok

31-01-2018

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Komplexné sťahovacie a dopravné služby.

13-12-2017

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Názov predmetu zákazky:
Návrh elektronického formuláru a vytvorenie funkčného prototypu na evidenciu stratégií Miestnych akčných skupín.