Verejné obstarávanie

 


 

02-04-2014

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

04-12-2013

Oznámenie o prijatí ponuky

na predmet obstarávania "Zlepšenie výkonu administrácie a kontroly vybraných opatrení osi 2 PRV SR 2007 - 2013"

13-11-2013

Informácia

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30-10-2013

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, zariadení a príslušenstva.

30-10-2013

Oznámenie o prijatí ponuky