Verejné obstarávanie

 


 

19-03-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Opravy a servis motorových vozidiel

28-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Mobilné prenosné terminály Zebra alebo ekv.

28-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Pracovná zdravotná služba

14-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku

12-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné sťahovacie a dopravné služby v mestách Košice a Michalovce