Regionálne pracoviská PPA

RP Trnava Okresy patriace pod RP  

Vajanského 22
917 01 Trnava

Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec,
Trnava, Skalica, Senica, Piešťany, Hlohovec
 
Telefón   Funkcia  
+421918612216   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612275   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612259   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612222   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612219   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612211   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612473   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421905873723   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612475   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421905753463   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612215   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612462   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612469   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762209   Oddelenie prevádzky a podpory IS  
+421918612466   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612223   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612467   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612163   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612506   Referát regionálnych pracovísk  
RP Dunajská Streda Okresy patriace pod RP  
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
Dunajská Streda, Galanta  
Telefón   Funkcia
+421908676986   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612238   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762070   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612488   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612241   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612492   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612242   Referát regionálnych pracovísk  
RP Nitra Okresy patriace pod RP  
Akademická 4, P.O. Box 6
949 10 Nitra
Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa  
Telefón   Funkcia  
+421918612558   Oddelenie vyhodnocovania projektov LEADER Nitra  
+421918612139   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612337   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762133   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612143   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762071   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612370   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612599   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612138   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612567   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612594   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421908676989   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612617   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612590   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612589   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612221   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612600   Oddelenie prevádzky a podpory IS  
+421918612355   Oddelenie PRV prístupu LEADER  
+421918612448   Oddelenie PRV prístupu LEADER  
+421918612612   Oddelenie PRV prístupu LEADER  
+421918612559   Oddelenie vyhodnocovania projektov LEADER Nitra  
+421918612560   Oddelenie vyhodnocovania projektov LEADER Nitra  
+421918612565   Oddelenie vyhodnocovania projektov LEADER Nitra  
+421918612561   Oddelenie vyhodnocovania projektov LEADER Nitra  
+421915762075   Oddelenie vyhodnocovania projektov LEADER Nitra  
+421918612851   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 1  
+421918612220   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 1  
+421918612347   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 1  
+421918612257   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 1  
+421918612417   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 1  
+421918612866   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 1  
+421918612356   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 1  
+421918612636   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 1  
+421918612619   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612608   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612398   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612361   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612562   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612490   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612607   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612613   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421915762197   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612423   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612450   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612595   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421915762126   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612354   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612618   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612146   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421905873678   Oddelenie vyhodnocovania projektov Nitra 2  
+421918612568   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612598   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612278   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612563   Referát regionálnych pracovísk  
RP Komárno Okresy patriace pod RP  
Senný trh 4
945 01 Komárno
Komárno  
Telefón   Funkcia  
+421918612353   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762081   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612478   Referát regionálnych pracovísk  
+421905739186   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612476   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612226   Referát regionálnych pracovísk  
RP Levice Okresy patriace pod RP  
Dopravná 14
934 01 Levice
Levice, Krupina  
Telefón   Funkcia  
+421918612279   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762074   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421908167656   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762193   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612396   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612566   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612510   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612509   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612387   Referát regionálnych pracovísk  
RP Nové Zámky Okresy patriace pod RP  
Slovenského národného povstania 3
940 01 Nové Zámky
Nové Zámky  
Telefón   Funkcia  
+421918612548   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612427   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612574   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612549   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612550   Referát regionálnych pracovísk  
+421908676991   Referát regionálnych pracovísk  
+421915762078   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612575   Referát regionálnych pracovísk  
RP Trenčín Okresy patriace pod RP  
Námestie Sv. Anny 7
911 50 Trenčín
Trenčín, Považská Bystrica, Bánovce nad Bebravou,
Prievidza, Púchov, Partizánske, Ilava,
Nové Mesto nad Váhom, Myjava
 
Telefón   Funkcia  
+421918612217   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421915762141   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612240   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612593   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612256   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612517   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762142   Oddelenie vyhodnocovania projektov Trenčín  
+421918612513   Oddelenie vyhodnocovania projektov Trenčín  
+421918612514   Oddelenie vyhodnocovania projektov Trenčín  
+421918612260   Odbor kontroly projektov a štátnej pomoci  
+421918612258   Oddelenie vyhodnocovania projektov Trenčín  
+421918612547   Oddelenie vyhodnocovania projektov Trenčín  
+421918612518   Oddelenie vyhodnocovania projektov Trenčín  
+421918612603   Oddelenie vyhodnocovania projektov Trenčín  
+421918612512   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612520   Referát regionálnych pracovísk  
+421905873679   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612516   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612515   Referát regionálnych pracovísk  
RP Zvolen Okresy patriace pod RP  
Námestie Slovenského národného povstania 50
960 01 Zvolen
Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica, Detva, Žarnovica, Brezno
 
Telefón   Funkcia  
+421915762125   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612232   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612591   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612234   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421907985072   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612236   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612487   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421915762067   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612415   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612229   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612230   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762208   Oddelenie prevádzky a podpory IS  
+421918612233   Oddelenie vyhodnocovania projektov Zvolen  
+421918612507   Oddelenie vyhodnocovania projektov Zvolen  
+421918612203   Oddelenie vyhodnocovania projektov Zvolen  
+421915762073   Oddelenie vyhodnocovania projektov Zvolen  
+421918612374   Oddelenie vyhodnocovania projektov Zvolen  
+421918612534   Oddelenie vyhodnocovania projektov Zvolen  
+421918612486   Oddelenie vyhodnocovania projektov Zvolen  
+421918612551   Oddelenie vyhodnocovania projektov Zvolen  
+421918612237   Referát servisu HW a SW  
+421905841429   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612480   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612228   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612481   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612483   Referát regionálnych pracovísk  
RP Rimavská Sobota Okresy patriace pod RP  
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca  
Telefón   Funkcia  
+421915762122   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762123   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612576   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612587   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612586   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612577   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612579   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612580   Referát regionálnych pracovísk  
RP Lučenec Okresy patriace pod RP  
Ľ. Podjavorinskej 19
984 01 Lučenec
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár  
Telefón   Funkcia  
+421918612362   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762124   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421907814570   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612602   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762131   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612601   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612572   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612569   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612571   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612578   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612570   Referát regionálnych pracovísk  
RP Žilina Okresy patriace pod RP  
Bôrická cesta 103
011 58 Žilina
Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca,
Bytča, Turčianske Teplice, Martin
 
Telefón   Funkcia  
+421915762203   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612342   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612496   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612245   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612336   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612640   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421908676987   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612244   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612246   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421907829006   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421908786267   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612247   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612248   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612252   Oddelenie prevádzky a podpory IS  
+421918612250   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612498   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612310   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612500   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612501   Referát regionálnych pracovísk  
RP Dolný Kubín Okresy patriace pod RP  
ul. Jána Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín
Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo,
Tvrdošín, Ružomberok
 
Telefón   Funkcia  
+421918612254   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421905461002   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612344   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421905444105   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612502   Referát regionálnych pracovísk  
+421915762080   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612503   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612491   Referát regionálnych pracovísk  
RP Košice Okresy patriace pod RP  
Popradská 78
041 82 Košice
Košice I.-IV., Košice-okolie  
Telefón   Funkcia  
+421918612267   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612301   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421908676990   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612641   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421905873677   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612264   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762134   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762068   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612314   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612521   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612522   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612523   Referát regionálnych pracovísk  
RP Michalovce Okresy patriace pod RP  
Sama Chalupku 18
071 01 Michalovce
Michalovce, Vranov nad Topľou, Snina,
Humenné, Sobrance, Medzilaborce
 
Telefón   Funkcia  
+421918612556   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762138   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612376   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421905412965   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612546   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612321   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612434   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612266   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612543   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612544   Referát regionálnych pracovísk  
RP Trebišov Okresy patriace pod RP  
Námestie Mieru 1
075 01 Trebišov
Trebišov  
Telefón   Funkcia  
+421915762139   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612176   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762140   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612330   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612316   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612555   Referát regionálnych pracovísk  
+421915762213   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612557   Referát regionálnych pracovísk  
RP Prešov Okresy patriace pod RP  
Masarykova 10
080 72 Prešov
Prešov, Svidník, Stropkov,
Sabinov, Bardejov
 
Telefón   Funkcia  
+421918612536   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612269   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612268   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612604   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612272   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612273   Odbor kontroly projektových podpôr  
+421918612144   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612270   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612535   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612541   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762200   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421915762212   Oddelenie prevádzky a podpory IS  
+421907949842   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612532   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612533   Referát regionálnych pracovísk  
+421915762069   Referát regionálnych pracovísk  
+421918613112   Referát regionálnych pracovísk  
RP Poprad Okresy patriace pod RP  
Partizánska 690/87
058 01 Poprad
Poprad, Gelnica, Levoča, Kežmarok,
Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa
 
Telefón   Funkcia  
+421918612113   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612596   Odbor kontroly priamych podpôr a krížového plnenia  
+421918612542   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612540   Referát regionálnych pracovísk  
+421915762132   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612346   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612583   Referát regionálnych pracovísk  
+421918612539   Referát regionálnych pracovísk