18.03.2013

Oznámenie č. 75 zo dňa 18.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k Záväznej osnove správy o činnosti MAS za rok 2012)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev