16-07-2018

Výzva č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

  • pre opatrenie:     4 – Investície do hmotného majetku
  • podopatrenie:     4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
  • Zameranie výzvy:    Zavlažovanie

 

​​