Aktuality

30-10-2008

Oznámenie zo dňa 28. 10. 2008

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že ku dňu 28. 10. 2008 má uzatvorené zmluvy o spolupráci pri spolufinancovaní projektov s nasledovnými bankami a finančnými inštitúciami...
viac informácií
29-10-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v časti Sekcia organizácie trhu - rastlinné komodity - Uznávanie a registrácia odbytových združení uverejnila...
viac informácií
28-10-2008

Oznam pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje...
viac informácií
28-10-2008

Oznámenie č.20 zo dňa 28.októbra 2008

PPA oznamuje konečným prijímateľom Programu rozvoja vidieka 2007-2013, že pri Žiadosti o platbu...
viac informácií
28-10-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Energetické plodiny sú uverejnené...
viac informácií