Aktuality

12-03-2008

Oznámenie

PPA v rubrike Sekcia priamych podpôr/ Priame platby/ Rok 2008 uverejnila nariadenia vlády pre priame platby na rok 2008
11-03-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že dňa 07. 03. 2008:
- v časti „Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 – 2. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013“ bola uvedená príručka doplnená o označenie: „Verzia č. 1 platná od 01.02.2008“.
- v časti „Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 – 5. tabuľková časť“ boli vykonané formálne úpravy doplnených listov „Oprávnených výdavkov“ a v tabuľkách jednoduchého a podvojného účtovníctva doplnené „údaje sa uvádzajú v tis. Sk“.
06-03-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti Sekcia projektových podpôr - Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 uverejnila Priručku definícia malých a stredných podnikov pre ...
viac informácií
05-03-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti Sekcia projektových podpôr - Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 zverejnila Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov.
viac informácií
05-03-2008

Oznámenie pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov

PPA oznamuje, že na svojej internetovej stránke v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Reštrukturalizácia vinohradov zverejnila Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov...
viac informácií