Aktuality

31-07-2017

Otázky a odpovede

k aplikácii zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v podmienkach PPA
viac informácií
31-07-2017

Výzva pre uchádzačov o zabezpečovanie činností v školskom programe pre školský rok 2017/2018 (časť – školské mlieko)

Žiadosť o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností v školskom programe pre školský rok 2017/2018 v zmysle § 7 ods. 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. (Príloha 1)
viac informácií
31-07-2017

Výzva na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií
viac informácií
26-07-2017

Oznámenie zo dňa 26.07.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Technická pomoc vyzvanie k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok ...
viac informácií
24-07-2017

Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách pre výstavu Chovateľský deň mäsových plemien – Východ
viac informácií