Aktuality

28-03-2018

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa aktualizovanú verziu č. 04 Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020, vrátane všetkých jej príloh.
viac informácií
28-03-2018

Oznámenie o aktualizácii výziev

PPA oznamuje, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie:
- 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)
Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01, Aktivita 1 a Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02, Aktivita 2
viac informácií
28-03-2018

Oznámenie o aktualizácii výziev

PPA, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie:
- 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)
Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01, Aktivita 1 a Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02, Aktivita 2
viac informácií
28-03-2018

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020-Národné projekty

PPA oznamuje, že v rámci Národných projektov zverejnila zoznam schválených ŽoNFP.
viac informácií
28-03-2018

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2018

PPA, oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadostí na lesnícke opatrenia na rok 2018. Bližšie informácie a Príručku pre žiadateľa o lesnícke podpory na rok 2018 nájdete v časti Podpory/Priame podpory/Oznámenia
viac informácií