Aktuality

10-10-2016

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 12/PRV/2015

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 – 2020“) oznamuje, že dňa 10.10.2016 zrušila Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, číslo výzvy 12/PRV/2015 ...
viac informácií
04-10-2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O REGISTRÁCIU OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA
viac informácií
04-10-2016

Oznámenie

Dňa 6. 10. 2016 sa zamestnanci PPA zúčastňujú priebežného vzdelávania. Všetky regionálne pracoviská, ako aj ústredie PPA, budú z tohto dôvodu pre verejnosť nedostupné. Ďakujeme za pochopenie
viac informácií
03-10-2016

VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V TREŤOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017 na predloženie žiadosti o podporu v termíne do 15. októbra 2016...
viac informácií
30-09-2016

VÝZVA PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA PROPAGÁCIU V ČLENSKOM ŠTÁTE PRE VINÁRSKY ROK 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2016/2017 na predloženie žiadosti o podporu v termíne do 15. októbra 2016...
viac informácií