Aktuality

23-06-2017

Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 21/PRV/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 19 / Podopatrenie 19.2 / 21/PRV/2017 výzvu pre Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou...
viac informácií
23-06-2017

Výzva č. 21/PRV/2017

Aktualizácia č. 3
viac informácií
21-06-2017

Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka

viac informácií
16-06-2017

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov a združenia organizácií výrobcov (ďalej len „žiadateľ o uznanie OV / ZOV“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa ...
viac informácií
16-06-2017

Príručka pre žiadateľov - Uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov

viac informácií