Aktuality

15.07.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch - predĺženie výzvy

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/2022 z 28. júna 2022 o poskytnutí podpory na prispôsobenie sa pre výrobcov vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. Výzva je otvorená od 30. júna 2022 do 20. júla 2022.

Pre správne vyplnenie formulára je nevyhnutné si nainštalovať aktuálnu verziu programu Adobe Acrobat.
Odkaz na stiahnutie programu: https://get.adobe.com/sk/reader/ (pre stiahnutie programu je nevyhnutné otvoriť odkaz v prehliadači microsoft edge alebo google chrome)
Prečítajte si, prosím, návod na vyplnenie žiadosti, ktorý je uvedený ako príloha.
viac informácií
14.07.2022

POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU ŽIADAŤ O VÝNIMOČNÚ POMOC UŽ IBA DO ZAJTRA

Bratislava: 14. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že poľnohospodári môžu o výnimočnú pomoc žiadať už iba dnes a zajtra – teda do 15. júla 2022. Žiadosti mohli posielať na PPA od 30. júna 2022. Do dnešného dňa prijala PPA 1 117 žiadostí.
viac informácií
13.07.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o uznanie skupín výrobcov (SV), organizácií výrobcov (OV), nadnárodných organizácií výrobcov (NOV) a združení organizácií výrobcov (ZOV), združení nadnárodných organizácií výrobcov (NZOV) za sektor bravčového mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o uznanie organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov za sektor bravčového mäsa  v termíne do 15. októbra 2022, ak v tomto roku plánujú predložiť žiadosť o schválenie operačného programu.
Účinnosť R č. 81/2022 od 15.7.2022.
viac informácií
12.07.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o uznanie skupín výrobcov (SV), organizácií výrobcov (OV), nadnárodných organizácií výrobcov (NOV) a združení organizácií výrobcov (ZOV), združení nadnárodných organizácií výrobcov (NZOV) za sektor ovčieho a kozieho mäsa

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o uznanie organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov za sektor ovčieho a kozieho mäsa  v termíne do 15. októbra 2022, ak v tomto roku plánujú predložiť žiadosť o schválenie operačného programu.
Účinnosť R č. 82/2022 od 12.7.2022. 
viac informácií
12.07.2022

PPA VYPLATILA V RÁMCI PRIAMYCH PLATIEB HISTORICKY NAJVYŠŠIU SUMU

Bratislava, 12. júla 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v rámci priamych podpôr 566 742 476,01 EUR čo je 97,30% z celkového objemu 582 450 515,52 EUR. Oproti minulému roku ide o výrazne zlepšenie až o 84 000 104,26 EUR. K 30.6.2021 bolo vyplatených 482 742 371,75 EUR. Suma 582 450 515,52 EUR predstavuje údaj, koľko má PPA vyplatiť na základe prijatých žiadostí o priame platby.
viac informácií
08.07.2022

Systém finančného riadenia EPFRV

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na svojom webovom sídle dokument ,,Systém finančného riadenia EPFRV" v časti Projektové podpory/Implementácia programov/PRV 2014-2020/Systém finančného riadenia EPFRV.
07.07.2022

CHOVATELIA A PESTOVATELIA MÔŽU ŽIADAŤ O DOTÁCIU NA ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH.

Bratislava, 7. júla 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách. Ide o výzvu v rámci Schémy štátnej pomoci č. SA.63530(2021/XA).
viac informácií
07.07.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.63530(2021/XA). Výzva je otvorená od 07. júla 2022 do 28. júla 2022.
viac informácií
06.07.2022

INFORMÁCIE K PROJEKTOVÝM A PRIAMYM PODPORÁM POSKYTUJE PPA AJ TELEFONICKY.

Bratislava, 6. júla 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) poskytuje od 1. júla 2022 žiadateľom o priame a projektové podpory informácie aj telefonicky na čísle +421 918 612 429.
Na uvedenom telefónnom čísle získajú žiadatelia všeobecné informácie o výzvach a priamych platbách, o spôsobe podávania žiadostí a kritériách pričom tento typ informácií im poskytujú odborníci priamo z príslušných sekcií.
viac informácií
06.07.2022

NA PODANIE ŽIADOSTI O VÝNIMOČNÚ POMOC ZOSTÁVA 9 DNÍ

Bratislava: 6. júl 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že poľnohospodári môžu o výnimočnú pomoc žiadať do 15. júla 2022 a teda im zostáva 9 dní. Žiadosti mohli posielať na PPA od 30. júna 2022. Do dnešného dňa (streda 6.7.2022) tak urobilo 205 žiadateľov.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev