Aktuality

13.09.2022

Výzva pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2022/2023 - ovocie a zelenina

Oznámenie o zverejnení Výzvy pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2022/2023 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2022/2023. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 15.10.2022.
viac informácií
12.09.2022

PPA UŽ VYPLATILA TAKMER CELÚ VÝNIMOČNÚ POMOC – IDE O HISTORICKY NAJRÝCHLEJŠIE SPRACOVANIE A VYPLATENIE ŽIADOSTÍ

Bratislava 12. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila k dnešnému dňu (12.9.2022) takmer všetky platby rámci Výnimočnej pomoci. Percento vyplatenia je na úrovni takmer 93% (92,89%) pričom vyplácanie podpory pokračuje tak, ako si jednotliví žiadatelia preberajú rozhodnutia o poskytnutí výnimočnej pomoci. V tejto súvislosti PPA opätovne odporúča, aby si žiadatelia – poľnohospodári sledovali svoju elektronickú schránku na www.slovensko.sk
viac informácií
08.09.2022

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť školské mlieko pre školský rok 2022/2023

PPA zverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť školské mlieko pre školský rok 2022/2023.
viac informácií
07.09.2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým uznaným organizáciám výrobcov (OV) alebo nadnárodnej organizácii výrobcov (NOV) v sektore ovocia a zeleniny

Oznámenie pre uznané organizácie výrobcov alebo nadnárodnú organizáciu výrobcov v sektore ovocia a zeleniny s operačným programom uvedeným v článku 33 nariadenia EP a R (EÚ) č. 1308/2013, ktorý platobná agentúra schválila na obdobie presahujúce 31. december 2022 a prílohu č. 1
viac informácií
05.09.2022

OPRÁVNENÉ KAFILÉRIE MÔŽU ŽIADAŤ O DOTÁCIU NA KADÁVERY.

Bratislava: 5. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na toto opatrenie od 5. septembra 2022 do 7. septembra 2022.
viac informácií
05.09.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.102865. Výzva je otvorená od 05. septembra 2022 do 07. septembra 2022.
Výzva je otvorená pre poskytovateľa služby – kafilériu.
viac informácií
02.09.2022

PPA UKONČILA VYHODNOCOVANIE VÝZIEV Z MINULOSTI

Bratislava 2. september 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra ukončila vyhodnocovanie výziev z minulosti.
viac informácií
31.08.2022

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školsky rok 2022/2023

PPA zverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť: školské ovocie a zelenina pre školský rok 2022/2023
viac informácií
26.08.2022

PPA UŽ POSIELA ROZHODNUTIA K ŽIADOSTIAM O VÝNIMOČNÚ POMOC PRE POĽNOHOSPODÁROV

Bratislava 26. august 2022: Na základe delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/467 Slovensko pristupuje k vyplateniu výnimočnej pomoci poľnohospodárom, ktorá má slúžiť na čiastočné zníženie ich strát a pokrytie nákladov na produkciu v tomto sektore. Celková alokovaná suma pomoci sa skladá:
viac informácií
23.08.2022

Návrh usmernenia MPRV SR k Eko-schémam

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti Draft usmernenie eko-schémy - pracovná verzia 1.0 (podľa čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2115), uverejnené na webovom sídle MPRVSR.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev