Aktuality

28-10-2008

Oznam pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom oznamuje...
viac informácií
28-10-2008

Oznámenie č.20 zo dňa 28.októbra 2008

PPA oznamuje konečným prijímateľom Programu rozvoja vidieka 2007-2013, že pri Žiadosti o platbu...
viac informácií
28-10-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Energetické plodiny sú uverejnené...
viac informácií
27-10-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v časti Sekcia organizácie trhu - rastlinné komodity - Intervenčný nákup obilnín uverejnila informácie týkajúce sa intervenčného nákupu obilnín...
viac informácií
23-10-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke nasledovnú informáciu týkajúcu sa riešenia prebytkov kukurice...
viac informácií