Aktuality

10-09-2008

Oznámenie PPA č. 16 zo dňa 10. septembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, že v zmysle ...
viac informácií
10-09-2008

Oznámenie PPA č. 15 zo dňa 10.9.2008

PPA oznamuje žiadateľom, že v časti Sekcia projektových podpôr / Program rozvoja vidieka na r. 2007 - 2013 zverejnila pod bodom 13. Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva...
viac informácií
04-09-2008

Vývoz syrov do USA

Termín podávania žiadostí o licencie na vývoz syrov do USA v roku 2009 v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 850/2008 je od 1. do 10. septembra 2008.
02-09-2008

Oznam pre žiadateľov o podporu za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov...
viac informácií
26-08-2008

Oznámenie PPA č. 14 zo dňa 26. augusta 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že začala s kontrahovaním projektov na základe predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013...
viac informácií