Aktuality

02-12-2008

Oznámenie

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo dňa 02. 12. 2008...
viac informácií
01-12-2008

Päť rokov od založenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

Jediná agentúra v Slovenskej republike akreditovaná na administráciu finančných prostriedkov zo spoločného európskeho rozpočtu dovŕšila päťročnicu. Pôdohospodárska platobná agentúra bola založená 1. decembra 2003 zákonom 473/2003 Z. z. ako nástupnícka organizácia Agentúry SAPARD, Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry, regionálnych odborov Ministerstva pôdohospodárstva SR a sekcie pôdohospodárskej platobnej agentúry MP SR.
viac informácií
28-11-2008

Oznámenie PPA č. 21 zo dňa 28. novembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 24. novembra 2008, dopĺňa a upravuje text v Príručke...
viac informácií
24-11-2008

Oznámenie

PPA, o vydaní Metodického postupu o podmienkach schvaľovania prvých spracovateľov a prechodné opatrenie pre skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a jednotlivých žiadateľov pestujúcich rajčiaky a príloh
13-11-2008

Oznámenie

PPA oznamuje konečným prijímateľom, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, alebo ktorí uzatvoria Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do 31.12.2008 a ...
viac informácií