Aktuality

25.08.2014

AGROKOMPLEX 2014

Na 41. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex, ktorá patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku, mala svoje zastúpenie aj Pôdohospodárska platobná agentúra. Výstava sa konala na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch od 21. do 24. augusta 2014.

12.06.2014

Stanovisko PPA k MBL

Projekt prijímateľa MBL, spol. s r.o. bol schválený uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 110TN0800080 dňa 20.03. 2009 v rámci Osi 1, opatrenia 1.1, Programu rozvoja vidieka 2007-13. Predmetom projektu bola Modernizácia farmy s cieľom zvýšiť efektívnosť živočíšnej výroby AGROMER, s.r.o. Na základe zmluvy boli prijímateľovi v roku 2011 vyplatené finančné prostriedky vo výške 571 970,57.

09.12.2013

Oznámenie o uzavretí šetrení Európskou komisiou na PPA

Slovenská republika uspela v troch dôležitých vyšetrovaniach vykonaných Európskou komisiou. Takýto výsledok dosiahla vďaka precíznej práci zamestnancov MPRV SR a PPA, ktorí obhájili záujmy Slovenskej republiky na pôde Európskej komisie.

04.10.2010

Oznámenie

Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ing. Zsolta Simona bol 30. septembra 2010 odvolaný z funkcie generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Dňa 1. októbra 2010 minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Ing. Zsolt Simon do funkcie generálneho riaditeľa PPA vymenoval Ing. Vadima Haraja.

24.08.2010

Informačná brožúrka 2010

08.04.2010

Podpora budovania programu IPA a implementačného systému v oblasti rozvoja vidieka - MN 08 IB AG 01

Dňa 17.3.2010 sa v Podgorici, Čierna Hora, za účasti ministra poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Čiernej Hory Milutina Simovića, zástupcu Delegácie EÚ v Čiernej Hore Nicolu Bertoliniho, zástupcov EK...

15.03.2010

Oznámenie

PPA o budovanií kapacít v chorvátskej platobnej agentúre - HR 07 IB AG 01
Dňa 9.3.2010 v Záhrebe, Chorvátsko sa za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ing. Romana Serenčéša, PhD., konal kick-off meeting k twinningovému projektu „Budovanie kapacít chorvátskej platobnej agentúry“ č. HR 07 IB AG 01.

20.01.2010

Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev