Výzvy

18-04-2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ZABEZPEČENIE ÚČASTI CHOVATEĽOV A PESTOVATEĹOV NA VÝSTVÁCH

o poskytnutie dotácie na opatrenie „zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách“

18-04-2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ZALOŽENIE A VEDENIE PLEMENNEJ KNIHY A PLEMENÁRSKEJ EVIDENCIE

o poskytnutie dotácie na opatrenie „založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“

18-04-2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA KONTROLU ÚŽITKOVOSTI, TESTOVANIE A ODHAD PLEMENNEJ HODNOTY HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

o poskytnutie dotácie na opatrenie „kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“

15-08-2017

Výzva na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na účasť spracovateľa na výstave

02-05-2017

Výzva na predkladanie žiadostí

o poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách