Centrálny archív

Správy

28-12-2009
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sa usilovala eliminovať dôsledky hospodárskej krízy, najmä prepadu tržieb spôsobeného nízkymi nákupnými cenami poľnohospodárskych komodít,...
16-10-2009
Projektové podpory
16-10-2009
Opatrenia organizácie trhu