Centrálny archív

Infoservis / Verejné obstarávanie

22-09-2011
Výzva na predkladanie ponúk
zadávanie podprahovej zakázky na upratovanie priestorov PPA
30-11-2010
Oznámernie
viac informácií
PPA o uverejnení Výzvy na predloženie cenovej ponuky v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby.
25-11-2010
Výzva na predloženie cenovej ponuky
na výber dodávateľa na upratovanie ústredie PPA, D. 12 – zákazka s nízkou hodnotou.
16-07-2010
Nákup tovaru: regále, rebríky a vozíky
29-04-2010
Dodávka hygienických potrieb
29-04-2010
Dodávka kancelárskych potrieb
29-04-2010
Dodávka kancelárskeho papiera
29-04-2010
Dodávka tonerov
16-04-2010
Komunikačné karty: WIC-IENET-RF WIC-IENET REFURBISHED a Software: Bandwidth Splitter for ISA Server 2006
16-04-2010
Prenájom, inštalácia a servis multifunkčného farebného zariadenia.
15-04-2010
Vyhodnotenie a identifikácia rizikových faktorov u vybraných zamestnancov
zákazka s nízkou hodnotou
24-09-2009
Výzva - Riziková analýza pre rok 2009
Podprahová zákazka (interné registračné číslo : 27/VO-09) podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. zameraná na obstaranie „Výkonu rizikovej analýzy a výber kontrolnej vzorky z množiny žiadateľov, ktorí si podali žiadosť o podporu pre obdobie roku 2009, vrátane vyhodnotenia výsledkov kontrol na mieste“.