Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Oznámenia k PRV

30-06-2011
Oznámenie č. 50 zo dňa 30.6.2011 (Leader – zmena a doplnenie zákona o VO)
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader, že dňa 15.6.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2011 Z. z. ...
17-08-2009
Oznámenie č. 14 zo dňa 17.08.2009
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že aktualizovala nasledujúce dokumenty...
25-06-2009
Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených výdavkov o viac ako 10% z hodnoty oprávnených výdavkov pre schválené projekty v rámci 1. výzvy na opatrenia ...