Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Poistenie úrody

04-04-2013
OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA POISTENIE ÚRODY PRE ROK 2013
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov oznamuje...
27-03-2012
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na poistenie úrody
27-03-2012
METODICKÝ POSTUP pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2012
18-03-2011
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na poistenie úrody
18-03-2011
Metodický postup - Poistenie úrody
24-03-2010
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na poistenie úrody
24-03-2010
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody
24-03-2010
Oznam pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) c. 1234/2007 o vytvorení spolocnej organizácie polnohospodárskych trhov...
13-03-2009
Oznam pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody
13-03-2009
Metodicky postup - Poistenie úrody
13-03-2009
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na poistenie úrody