PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / PRV 2004-2006 / Implementácia programu
19-08-2009
Sumárny prehľad o PRV SR 2004-2006 k 30.06.2009
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 12
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 11
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 10
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 9
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 8
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 7.2
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 6
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 5
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 4.2
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 4.1
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 4.1.
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 4.2.
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 5
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 6
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 7.2.
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 8
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 9
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 10
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 11
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 12
13-02-2009
Sumárny prehľad o PRV SR 2004-2006 k 31.12.2008
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 4.1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 4.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 5
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 6
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 7.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 8
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 9
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 10
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 11
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 12
15-07-2008
Sumárny prehľad o prijatých, schválených a realizovaných platbách podľa opatrení a regiónov k 30.06.2008
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 1
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 4.1
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 4.2
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 5
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 6
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 7.2
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 8
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 9
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 10
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 11
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 12
28-01-2008
Sumárny prehľad o prijatých, schválených a realizovaných platbách podľa opatrení a regiónov k 31.12.2007

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Aktualizované prílohy č.2 a č.3 metodického postupu „NAFTA“
(Vystavené dňa 17-07-2013)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.03.2013 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v roku 2013 formou dotácie na úhradu časti spotrebnej dane z minerálnych olejov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 33/2013 Z. z. o podpore poľnohospodárskej prvovýroby, spotrebovaných v poľnohospodárskej prvovýrobe ...
(Vystavené dňa 03-05-2013)