Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / Predchádzajúce programy 2004-2006 / PRV 2004-2006 / Implementácia programu

17-02-2010
Sumárny prehľad o PRV SR 2004-2006 k 31.12.2009
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 12
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 11
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 10
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 9
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 8
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 7.2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 6
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 5
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 4.2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 4.1
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 2
17-02-2010
Zoznam schválených projektov k 31.12.2009 v rámci opatrenia č. 1
19-08-2009
Sumárny prehľad o PRV SR 2004-2006 k 30.06.2009
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 12
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 11
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 10
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 9
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 8
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 7.2
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 6
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 5
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 4.2
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 4.1
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 2
19-08-2009
Zoznam schválených projektov k 30.06.2009 v rámci opatrenia č. 1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 1
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 2
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 4.1.
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 4.2.
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 5
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 6
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 7.2.
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 8
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 9
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 10
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 11
13-02-2009
Zoznam schválených projektov k 31.12.2008 v rámci opatrenia č. 12
13-02-2009
Sumárny prehľad o PRV SR 2004-2006 k 31.12.2008
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 4.1
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 4.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 5
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 6
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 7.2
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 8
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 9
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 10
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 11
15-07-2008
Zoznam schválených projektov k 30.06.2008 v rámci opatrenia č. 12
15-07-2008
Sumárny prehľad o prijatých, schválených a realizovaných platbách podľa opatrení a regiónov k 30.06.2008
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 1
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 2
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 4.1
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 4.2
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 5
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 6
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 7.2
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 8
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 9
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 10
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 11
28-01-2008
Zoznam schválených projektov k 31.12.2007 v rámci opatrenia č. 12
28-01-2008
Sumárny prehľad o prijatých, schválených a realizovaných platbách podľa opatrení a regiónov k 31.12.2007