Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Skladovanie obilnín

27-11-2014
Zoznam intervenčných skladov
25-02-2013
Zoznam intervenčných skladov
25-02-2013
Príloha č. 5 - Zmluva o skladovaní
06-11-2012
Príloha č. 6 - Dodatok k zmluve o skladovaní
06-11-2012
Príloha č. 5 - Zmluva o skladovaní
06-11-2012
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
06-11-2012
Príloha č. 3 - Cenová ponuka za služby
06-11-2012
Príloha č. 2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
06-11-2012
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
06-11-2012
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín
28-10-2011
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín
28-10-2011
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
28-10-2011
Príloha č. 2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
28-10-2011
Príloha č. 3 - Cenová ponuka za služby
28-10-2011
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
28-10-2011
Príloha č. 5 - Zmluva o skladovaní
28-10-2011
Príloha č. 6 - Dodatok k zmluve o skladovaní
28-10-2011
Prílohy k zmluve o skladovaní
29-10-2010
Prílohy k zmluve o skladovaní
29-10-2010
Príloha č. 6 - Dodatok k zmluve o skladovaní
29-10-2010
Príloha č. 5 - Zmluva o skladovaní
29-10-2010
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
29-10-2010
Príloha č. 3 - Cenová ponuka za služby
29-10-2010
Príloha č. 2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
29-10-2010
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
29-10-2010
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín
29-10-2010
Metodický postup k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov na hospodársky rok 2010/2011
28-10-2009
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín na hospodársky rok 2009/2010
27-10-2009
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín na hospodársky rok 2009/2010
20-10-2009
Prílohy zmluvy o skladovaní
20-10-2009
Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o skladovaní
20-10-2009
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
20-10-2009
Príloha č. 3 - Cenová ponuka za služby
20-10-2009
Príloha č. 2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
20-10-2009
Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
20-10-2009
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín na hospodársky rok 2009/2010
20-10-2009
Metodický postup k intervenčnému nákupu obilnín pre dodávateľov a skladovateľov na hospodársky rok 2009/2010
30-07-2009
Zoznam intervenčných skladov obilnín v hospodárskom roku 2008/2009
08-06-2009
Zoznam intervenčných skladov obilnín v hospodárskom roku 2008/2009
27-10-2008
Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín na hospodársky rok 2008/2009
27-10-2008
Príloha č.1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov
27-10-2008
Príloha č.2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín
27-10-2008
Príloha č.3 - Cenová ponuka za služby
27-10-2008
Príloha č.4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu
27-10-2008
Príloha č.5 - Návrh zmluvy o skladovaní