Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Reštrukturalizácia vinohradov

29-03-2011
Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených nákladov
29-03-2011
Príloha č. 6 - Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov
29-03-2011
Príloha č. 5 - Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
29-03-2011
Príloha č. 4 - Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
29-03-2011
Príloha č. 3 - Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov
29-03-2011
Príloha č. 2 - Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
29-03-2011
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
29-03-2011
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2011/2012
24-03-2010
Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených nákladov
24-03-2010
Príloha č. 6 - Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov
24-03-2010
Príloha č. 5 - Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
24-03-2010
Príloha č. 4 - Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu
24-03-2010
Príloha č. 3 - Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov
24-03-2010
Príloha č. 2 - Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
24-03-2010
Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
24-03-2010
Metodiclý postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
24-03-2010
Oznam pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie Rady (ES) c. 1234/2007 o vytvorení spolocnej organizácie polnohospodárskych trhov a o osobitých ustanoveniach...