Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Skladovanie sušeného odstredeného mlieka

23-09-2015
OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
viac informácií
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1548 zo 17. septembra 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka do 29. februára 2016...
23-09-2015
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1548
,ktorým sa predlžuje súkromné skladovanie masla
10-03-2015
Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka
viac informácií
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/303 z 25. februára 2015, predĺženie termínu podávania žiadostí o poskytnutie pomoci a uzavretie zmluvy na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka do 30. septembra 2015.
10-03-2015
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/303, ktorým sa predlžuje súkromné skladovanie masla
15-01-2015
Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka
08-09-2014
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 948/2014
zo 4. septembra 2014, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie sušeného odstredeného mlieka a vopred stanovuje výška pomoci
08-09-2014
OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ NA POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA V SÚLADE S NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) Č. 826/2008
27-02-2008
Metodický pokyn k nariadeniu Komisie(ES) č. 1898/2005
Kapitola IV - Poskytovanie podpory na nákup masla neziskovými organizáciami