Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.11.2011 2745/11/2011/PPA MICHALKO Dodatok č.1 k Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2745/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
134 188,29 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k záložnej zmluve č. 2745/11 09.06.2016