Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.11.2011 TN00596/PPA AGROPROFIT spol. s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00596
Dokument SCAN

Dokument TEXT
15 908,56 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TN00596 02.11.2016 -