Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.11.2011 KE00247 AGROS, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00247
Dokument SCAN

Dokument TEXT
314 302,85 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. KE00247 10.02.2014