Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 23.11.2011 2850/11/2011/PPA DIOS Slovakia, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2850/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 777 231,59 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2850/11 26.09.2013 -