Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.11.2011 2587/11/2011/PPA VARGAEŠTÓK Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2587/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 186,48 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2587/11 16.03.2016